Розмовник іспанської мови для туристів.

Разговорник испанского языка для туристов

Español Spanish Іспанська мова

 

Українсько-іспанський розмовник

 

Фрази для екстрених випадків – Базові слова – Необхідні фрази – Часто вживані слова – Сфера обслуговування – Пам’ятки – У готелі – У ресторані і кафе – Розберемося з меню – Числа – Час

 

Наголоси:

 

У багатьох іспанських словах ставиться знак наголоси, але ми тут для простоти пишемо їх без цього знака – орієнтуйтеся на російську транскрипцію.

Ударні звуки в українській транскрипції виділені напівжирним похилим шрифтом: наприклад, в слові Сокорро наголос падає на друге о..

 

Голосні:

 

В іспанській мові все голосні – і ударні, і ненаголошені – вимовляються однаково чітко. Так, іспанець не сказав би, як ми, милако, а тричі вимовив би однакове О: мОлОкО.

 

Злита вимова:

 

В українській транскрипції слова, з’єднані дефісом, вимовляються як одне слово з одним наголосом:

 

ФРАЗИ ДЛЯ ЕКСТРЕНИХ ВИПАДКІВ

Допоможіть! Socorro! сокорро!
Зупиніться! (Стійте!) Pare! паре!
Викличте лікаря! Llame a un medico! йяме а-умедико
Викличте швидку! Llame a una ambulancia! йяме а-унамбулансья!
Викличте поліцію! Llame a la policia! йяме а-лаполісія!
Викличте пожежних! Llame a los bomberos! йяме а-лос-бомберос!
Де найближчий телефон? Donde esta el telefono mas proximo? дондеста ель-телефоно мас-проксімо?
Де найближча лікарня? Donde esta el hospital mas proximo? дондеста эль-оспіталь мас-проксімо?

 

БАЗОВІ  СЛОВА

Так Si сі
Ні No но
Будь ласка Por favor порфавор
Дякую Gracias грасьяс
Вибачте Perdone пердоне
Привіт! (Вітаю) Hola! ола!
До зустріч! Hasta luego асталуего
Доброї ночі Buenas noches буенас ночес
Ранок La manana ла-маньяна
Вечір La tarde ла-тарде
Вчора Ayer айер
Сьогодні Hoy ой
Завтра Manana маньяна
Тут Aqui акі
Там Alli айі
Що? Que? ке?
Коли? Cuando? куандо?
Чому? Por que? порке?
Де? Donde? донде?

 

НЕОБХІДНІ ФРАЗИ

Як поживаєте? = Вітаю Que tal? кеталь?
Дякую, відмінно. Muy bien, gracias. муй-бьен, грасьяс.
А ви? Y usted? юсте?
Дуже приємно познайомитися. Encantado/Encantada*. енкантадо/енкантада*
До скорого! Hasta pronto! аста пронто!
Добре! (Договорились!) Esta bien! эста бьен
Де знаходиться/знаходяться..? Donde esta/Donde estan..? дондеста/дондестан..?
Скількизвідси метрів/кілометрів до..? Cuantos metros/kilometros hay de aqui a..? куантос метрос/кілометрос ай де-акіа..?
Як дойти/доїхати до..? Por donde se va a..? пордонде се-ва а..?
Ви говорите англійською? Habla ingles? абла инглес?
Я не розумію. No comprendo. но-компрендо
Не могли би би говорити повільніше? Mas despacio, por favor. мас-деспасьо, пор-фавор
Мені дуже шкода Lo siento. лосьенто

*Примітка: якщо ви чоловік, говорите энкантадо, якщо жінка – энкантада.

 

 

ЧАСТО  ВЖИВАНІ  СЛОВА

великий grande гранде
маленький pequeno пекеньо
гарячий caliente кальенте
холодний frio фріо
хороший bueno буено
поганий malo мало
досить bastante бастанте
добре bien бьен
відкритий/відкрито abierto абьерто
закритий/закрито cerrado серрадо
правий/а derecho / derecha деречо / дереча
лівий/а izquierdo / izquierda іскьердо / іскьерда
направо a la derecha а-ла-дереча
налево a la izquierda а-ла-іскьерда
прямо todo recto тодорректо
поруч/близько cerca серка
далеко lejos лехос
наверх / наверху arriba арріба
вниз / внизу abajo абахо
рано temprano темпрано
пізно tarde тарде
вхід entrada ентрада
вихід salida саліда
туалет lavabos / servicios лававос / сервісьос
більше mas мас
меньше menos менос

 

СФЕРА  ОБСЛУГОВУВАННЯ

Скільки це коштує? Cuanto cuesta? куанто куеста?
Я би хотів / хотіла… Me gustaria… мегустарія…
У вас є..? Tienen..? тъенен..?
Я просто дивлюсь, дякую. Solo estoy mirando, gracias. соло естой мірандо, грасьяс.
Виприймаєте кредитні картки? Aceptan tarjetas de credito? асептан тархетас декредито?
В якій годині ви відкриваєтесь? A que hora abren? аке ора абрэн?
В якій годині ви закриваєтесь? A que hora cierran? аке ора сіеррэн?
Цей / Цю Este / Esta есте / еста
Той / Ту Ese / Esa есе / еса
Дорого (Дорогий /а) Caro / Cara каро / кара
Дешево (Дешевий /а) Barato / Barata барато / барата
Розмір Talla тайя
Номер Numero нумеро
Білий / а Blanco / blanca бланко / бланка
Чорний / а Negro / Negra негро / негра
Червоний / а Rojo / Roja ррохо/ рроха
Зелений / а Verde верде
Синій / я Azul асуль
Жовтий / а amarillo / amarilla амарійо / амарійа
Банк  El banco эль-банко
Аптека La farmacia ла-фармасья
Антикварна лавка La tienda de antiguedades ла-тъенда де-антігуедадес
Книжковий магазин La libreria ла-лібрерія
Булочна La panaderia ла-панадерія
м’ясна лавка La carniceria ла-карнісерія
Кондитерска La pasteleria ла-пастелерія
Рибний магазин La pescaderia ла-пескадерія
Овочі-фрукти La fruteria / La verduleria ла-фрутерія / ла-вердулерія
Продмаг / Гастроном La tienda de comestibles ла-тъенда дэ-коместіблес
Перукарська La peluqueria ла-пелукерія
Ринок El mercado ель-меркадо
Газетний киоск El kiosko de prensa ель-кьоско де-пренса
Пошта Los correos лос-корреос
Взуттєвий магазин La zapateria ла-сапатерія
Супермаркет El supermercado ель-супермеркадо
Гіпермаркет El hipermercado ель-іпермеркадо
Табачна лавка Los tabacos лос-табакос
Туристичне агентство La agencia de viajes ла-ахенсья де-вьяхес

 

ПАМ’ЯТКИ

Художня галерея El museo del arte ель-мусео делярте
Собор La catedral ла-катедраль
Церква La iglesia ла-іглесья
Базиліка La basilica ла-басіліка
Музей El museo ель-мусео
Замок El castillo ель-кастійо
Палац El palacio ель-паласьо
Дім La casa ла-каса
Монастир El monasterio / El convento ель-монастерьо / ель-комбенто
Площа La plaza ла-пласа
Вулиця La calle ла-кайе
Вежа La torre ла-торре
Міська стіна La muralla ла-мурайя
Парк El parque ель-парке
Сад El jardin ель-хардін
Бібліотека La biblioteca ла-бібльотека
Мерія / Ратуша El ayuntamiento эль-аюнтамьенто
Туристичне бюро La oficina de turismo ла-офісіна де-турісмо
Автовокзал La estacion de autobuses ла-естасьон де-аутобусес
Ж/д станція / Вокзал La estacion de trenes ла-естасьон де-тренес

 

В  ГОСТЕЛІ

У вас є вільний номер? Tienen una habitacion libre? Тъенен унабітасьон лібре?
двухкімнатний номер habitacion doble абитасьон добле
з двоспальним ліжком con cama de matrimonio конкама де-матрімоньо
двомісний номер habitacion con dos camas абітасьон кон-дос-камас
одномісний номер habitacion individual абітасьон індівідуаль
номер с ванною habitacion con bano абітасьон кон-баньо
номер з вікнами в двір habitacion que da al patio абітасьон ке да аль-патьо
номер з видом на площу/ на палац habitacion que da a la plaza / al palacio абітасьон ке да а-ла-пласа / аль-паласьо
душ la ducha ла дуча
Портье El botones ель-ботонес
Ключ La llave ла-йаве
Я зарезервував номер Tengo una habitacion reservada тенго уна-абітасьон рресервада
Готель El hotel ель-отель
2-х (3-х, 4-х, 5-) зіркова de dos (tres, cuatro, cinco) estrellas) де дос (трес, куатро, сінко) естрейяс

 

В  РЕСТОРАНІ  І  КАФЕ

У вас є стіл на двох (трьох, чотирьох) чоловік? Tienen una mesa para dos (tres, cuatro) personas? тъенен унамеса пара-дос (трес, куатро) персонас?
Я хочу заказати стіл. Quiero reservar una mesa кьеро рресервар уна-меса.
Я вегетарианець Soy vegetariano сой вехетарьяно.
Офіціант / ка Camarero /Camarera камареро / камарера
Меню La carta / El menu ла-карта / эль-мэну
Комплексний обід Menu del dia мену дель-діа
Карта вин La carta de vinos ла-карта де-вінос
Попільничка Un cenicero ун-сенісеро
Стакан Un vaso ум-басо
Келих / Чарка Una copa уна-копа
Пляшка Una botella уна-ботейя
Ніж Un cuchillo ун-кучійо
Вилка Un tenedor ун-тенедор
Ложка Una cuchara уна-кучара
Тарілка Un plato ум-плато
Чашка Una taza уна-таса
Сніданок El desayuno ель-десаюно
Обід La comida / El almuerzo ла-коміда / ель-альмуерсо
Вечеря La cena ла-сена
Перша страва El primer plato ель-прімер плато
Закуски Los entremeses лос-ентремесес
Страва дня El plato del dia ель-плато дель-діа
Кофе Cafe кафе
Чай Te те
Вода Agua агуа
Вино Vino вино
Напої Bebidas бебідас
М’ясо Carne карне
Напівсмажене Poco hecho поко ечо
Добре просмажене Muy hecho муй-ечо
Риба Pescado пескадо
Морепродукти Mariscos маріскос
Сир Queso кесо
Хліб Pan пан
Рахунок, будь ласка. La cuenta, por favor ла-куента, пор-фавор

 

РОЗБЕРЕМСЯ  С  МЕНЮ

al horno аль-орно печений / а / е
asado / asada асадо / асада жарена / а / е
aceite асейте рослинне масло
aceitunas асейтунас оливки / маслини
agua mineral агуа мінераль мінеральна вода
… sin gas / con gas …сін-гас / кон-гас … газована/ негазована
ajo ахо часник
arroz аррос рис
azucar асукар цукор
carne карнэ м’ясо
cebolla себойя цибуля (ріпчаста)
cerdo сердо свинина
cerveza сервеса пиво
chocolate чоколате шоколад
chorizo чорісо гостра ковбаса
ciervo сьерво оленина
cordero кордеро ягня
fiambres фъямбрес холодні закуски
frito / frita фріто / фріта смажений/ а / е (фрі)
fruta / frutas фрута фрукт / фрукти
frutos secos фрутос секос сушені фрукти
gambas гамбас великі креветки
helado еладо морозиво
huevo уево яйце
jamon serrano хамон серрано копчена шинка
jerez херес херес
langosta лангоста лангуста
leche лече молоко
limon лимон лимон
limonada лимонада лимонад
mantequilla мантекійя вершкове масло
manzana / manzanas мансана / мансанас яблуко / и
mariscos маріскос молюски і креветки
menestra менестра овочеве рагу
naranja / naranjas наранха / наранхас апельсин / и
pan пан хліб
pastel / pasteles пастэль / пастэлес тістечко/ а
patatas пататас картопля
pescado пескадо риба
pimienta пімьента перець
platano / platanos платано / платаноc банан / и
pollo пойо курча
postre постре солодке / десерт
queso кесо сир
sal саль сіль
salchichas сальчічас сосиски
salsa сальса соус
seco / seca секо / сека сухий / суха / е
solomillo соломійо філей
sopa сопа суп
tarta тарта торт /пиріг
te те чай
ternera тернера телятина
tostadas тостадас тости (смажені хлібці)
vinagre винагре оцет
vino blanco віно бланко беле вино
vino rosado віно рросадо рожеве вино
vino tinto віно тінто червоне вино

 

ЧИСЛА

0 cero серо
1 uno уно
2 dos дос
3 tres трес
4 cuatro куатро
5 cinco сінко
6 seis сейс
7 siete сьете
8 ocho очо
9 nueve нуеве
10 diez дьес
11 once онсе
12 doce досе
13 trece тресе
14 catorce каторсе
15 quince кінсе
16 dieciseis дьесісейс
17 diecisiete дьесісьете
18 dieciocho дьесійочо
19 diecinueve дьесінуеве
20 veinte бейнте
21 veiniuno бейнтьюно
22 veintidos бейнтідос
30 treinta трейнта
31 treinta y uno трейнта юно
40 cuarenta куарента
50 cincuenta сінкуента
60 sesenta сесента
70 setenta сетента
80 ochenta очента
90 noventa новента
100 cien / ciento сьен / сьенто
101 ciento uno сьенто уно
102 ciento dos сьенто дос
200 doscientos досьентос
300 trescientos тресьентос
400 cuatrocientos куатросьентос
500 quinientos кіньентос
600 sescientos сейсьентос
700 setecientos сетесьентос
800 ochocientos очосьентос
900 novecientos новесьентос
1000 mil міль
1001 mil uno міль уно
1234 mil doscientos trenta y cuatro міль досъентос трейнтай куатро
1.000.000 un millon ун мійон
2.000.000 dos millones дос мійонес

 

ЧАС

Одна хвилина un minuto ум-мінуто
Дві хвилини dos minutos дос-мінутос
Одна година una hora уна-ора
Дві години dos horas дос-орас
Півгодини media hora мэдья ора
Чверть години un cuarto ун-куарто
Понеділок lunes лунес
Вівторок martes мартес
Середа miercoles мьерколес
Четвер jueves хуевес
п’ятниця viernes бьернеc
Субота sabado сабадо
Неділя domingo домінго

Comments:

Будьте первым, кто оставит комментарий

Напишіть відгук

%d блогерам подобається це: